RETRACTABLE


PRODUCT OVERVIEW

RETRACTABLE

OVERVIEW

ในบางพื้นที่ของการออกแบบอาคาร การใช้สอยต้องการการใช้งานที่มากกว่าลักษณะเดียว หลังคาที่ปิดทึบได้สามารถป้องกันแดดฝนเข้าสู่ภายใน ในขณะที่เมื่อหลังคานั้นเปิดออก ก็สามารถเปิดรับทัศนียภาพภายนอกได้ Retractable Roof หรือ หลังคาเปิด-ปิดได้ จึงสามารถเติมเต็มความต้องการนี้ได้อย่างลงตัว

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER
+66 2365 5899
OVERSEAS DEP
+668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.