SERVICE

SERVICE TEXTILE ARCHITECTURE

INTRODUCTION

การบริการให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อมูลทางเทคนิค การติดตั้ง การนำไปใช้ในทุกมิติ รวมถึง Design Development ร่วมกับสถาปนิก พร้อมทั้งแนะนำและช่วยแก้ไขปัญหาโดยทีมผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความรู้ความสา มารถ อีกทั้งเรายังมีการบริการทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของลูกค้าอย่างแท้จริง

DESIGN

ขั้นตอนการออกแบบทุกกระบวนการ ถูกสร้างขึ้นด้วยโปรแกรม 3 มิติ ที่มีทั้งโปรแกรมสำหรับการออกแบบ และสำหรับการคำนวณทางวิศวกรรม ซึ่งทำให้ได้แบบสำหรับการผลิตที่มีความถูกต้องและแม่นยำสูง

IDEA

กระบวนการออกแบบเริ่มต้นโดยสถาปนิก ที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ผ้าใบแรงดึงสูงตกแต่งอาคารโดยเฉพาะ ทำงานร่วมกับสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ ตั้งแต่ริเริ่มโครงการเพื่อให้ได้รูปแบบที่ลงตัวที่สุด

CONCEPTUAL

การแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างสถาปนิกที่มีความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ผ้าใบแรงดึงสูงตกแต่งอาคารกับสถาปนิกผู้ออกแบบโครงการ จะช่วยสร้างแนวทางที่ผสมผสานระหว่างจินตนาการกับเทคนิคการผลิต ลดข้อจำกัดต่างๆ ตั้งแต่อยู่ในโปรแกรมออกแบบ

MANUFACTURE

ทุกกระบวนการผลิต ทั้งในส่วนของผลิตภัณฑ์ผ้าใบและโครงสร้าง ล้วนได้รับการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วน มีการทดลองประกอบติดตั้ง เพื่อแก้ไขจุดผิดพลาดก่อนนำส่งไปติดตั้งหน้างานจริง

INSTALLATION

ในกระบวนการติดตั้ง จะมีการทดลองประกอบติดตั้งจากโรงงานก่อนส่วนหนึ่ง เพื่อหาจุดบกพร่องและทำการปรับปรุงให้สมบูรณ์ที่สุด ก่อนทำการติดตั้งที่หน้างานจริง ทั้งนี้ในการติดตั้งที่หน้างานจริงนั้น จะมีการควบคุมความแม่นยำโดยผู้ออกแบบ และวิศวกรผู้ดูแลทุกกระบวนการอย่างใกล้ชิด

TRAINING

เรามีบริการให้คำปรึกษา พัฒนา และฝึกอบรม ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากเฟมไลน์ นำเสนอตัวเลือกผลิตภัณฑ์ให้ผู้ออกแบบและผู้ติดตั้ง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ งานติดตั้ง และข้อจำกัดในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ ประกอบกับร่วมกันพัฒนาศักยภาพของงานออกแบบในประเทศให้ทัดเทียมกับงานในต่างประเทศ

ADDRESS

FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.
35/11 Phisak Road Dokmai Prawet
Bangkok 10250
Thailand

TELEPHONE

HEAD QUARTER
+66 2365 5899
OVERSEAS DEP
+668 6599 7242

E-MAIL

info@fameline.com

FACEBOOK

famelinegroup

2020 FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD.